Läkemedelsresa

  • Vid HCM finns många olika behandlingsalternativ att överväga. För varje patient behövs en noggrann utvärdering angående vad som är bäst intresse på både kort och lång sikt, innan behandling påbörjas.
  • Ett av HCM SS:s primära mål är att öka antalet och tillgången till vårdpersonal som är förtrogna med evidensbaserad behandling av HCM. 
  • Ett av HCM SS:s primära mål är att öka antalet och tillgången till vårdpersonal som är förtrogna med evidensbaserad behandling av HCM. 

Läkemedel