VAD ÄR HCM?


Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HOCM), är en sjukdom som påverkar hjärtmuskeln. Vid HCM blir hjärtmuskeln tjockare, vilket kan leda till olika symtom och problem. Vissa personer har inga symtom och märker inte av sjukdomen, medan andra kan uppleva andfåddhet, bröstsmärta, yrsel, medvetslöshet och oregelbundna hjärtslag. HCM kan även öka risken för plötslig hjärtdöd hos vissa personer.

Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste ärvda hjärtsjukdomen och kan ibland upptäckas genom en förändring i generna. Diagnosen ställs vanligtvis genom en undersökning, frågor om sjukdomshistoria, elektrokardiogram (EKG), ultraljud av hjärtat och ibland ytterligare tester som exempelvis magnetkamera (MR) eller genetiska tester.

Behandlingen av HCM kan innefatta läkemedel för att lindra symtom och minska risken för problem, till exempel betablockerare, kalciumkanalblockerare och blodförtunnande. I vissa fall kan en operation som kallas septal myektomi eller septal alkohol ablation övervägas för att minska hindret i hjärtat. För personer med hög risk för plötslig hjärtdöd kan en implanterbar defibrillator (ICD) rekommenderas.

Det är viktigt för personer med HCM att regelbundet träffa sin läkare för att kontrollera hjärtats funktion och anpassa behandlingen efter behov.


  • Det saknas än så länge nationella riktlinjer i Sverige för var och hur behandling och uppföljning ska ske av den som diagnostiserats med HCM.
  • Det är viktigt att utreda noga vid misstanke om HCM, t.ex. om det samtidigt finns högt blodtryck, så att man inte missar HCM-diagnosen på grund av att man feltolkar förtjockningen av hjärtat att det orsakats av det höga blodtrycket. Det kan samtidigt vara en HCM-diagnos. Ultraljudsundersökningen måste utföras av personal som är van vid att arbeta med HCM. Som kompletterande hjärtundersökning vid misstänkt eller påvisad HCM behövs ofta också magnetröntgen.

  • Om du misstänker antingen HCM, eller anlag för HCM, kan du vända dig direkt till ett av de sex kardiogenetiska centra som finns i Sverige.
    Vid alla dessa kan man hänvisas till HCM-erfaren kardiolog eller barnkardiolog. Vad gäller barn under 18 år är den största erfarenhet av HCM vid just dessa sjukhus.