Klaffreparation

Översikt:
Mitralisklaffreparation är ett kirurgiskt ingrepp som reparerar en defekt mitralisklaff.

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) är ofta associerad med abnormiteter i mitralisklaffen. Många personer med HOCM har problem med sina mitralisklaffar. Klaffseglen kan vara för långa vilket bidrar till blockeringen . Papillär-musklerna som öppnar och stänger klaffarna kan vara dåligt placerade. De chordae tendineae (ibland kallade hjärtsträngarna) som förbinder dessa muskler med klaffen kan vara dåligt placerade eller vara för långa eller korta. Av dessa eller andra skäl kan det hända att mitralisklaffens segel inte stängs ordentligt, vilket orsakar mitralisläckage och utflödeshinder (obstruktion) . Resultatet blir att blod läcker tillbaka in i vänster förmak och delvis blockeras nedanför aortaklaffen.Många människor har visst mitralisläckage, och de brukar tolerera det bra. Men om det är allvarligt kan det orsaka symtom som andnöd, trötthet, träningsintolerans och hjärtklappning. Det kan också bidra till hjärtsvikt.

För många HOCM-patienter är myektomi tillräckligt för att eliminera obstruktion och de flesta mitralisläckage. Men det är ganska vanligt att patienter behöver opereras för att reparera eller byta ut mitralisklaffen. För det mesta är reparation möjlig, och det är att föredra framför byte.

Mitralklaffreparation görs ofta samtidigt som myektomi eller andra öppna hjärtingrepp. Om du behöver septumreduktion kan mitralklaffreparation göras med myektomi men inte med alkoholablation . Ibland kan en isolerad mitralisklaffoperation göras med ett minimalt invasivt ingrepp. Det kan innebära kortare tid på hjärt-lungbypass, kortare sjukhusvistelse och snabbare återhämtning. Din kirurg kommer att prata med dig om de tillgängliga alternativen, samt deras för- och nackdelar.

OPERATIONEN

Eftersom det finns många olika problem som kan kräva reparation finns det många olika typer av operationer. Du kommer att sövas för ingreppet. Du kommer att kopplas till en hjärt-lungmaskin för att ta över hjärtats och lungornas arbete under operationen. Längden på ingreppet varierar beroende på vilken typ av reparationsoperation du genomgår.

EFTER OPERATIONEN

Du kommer att tillbringa en eller flera dagar på intensiven efter ingreppet. Därefter flyttas du till ett vanligt avdelningsrum för övervakning i flera dagar. Hur lång tid du tillbringar på sjukhuset beror på vilken typ av operation du genomgick och ditt tillstånd. Innan du skickas hem kommer din läkare att diskutera när du kan återgå till normala aktiviteter. Du kommer förmodligen att behöva ta mediciner och göra vissa livsstilsförändringar efter operationen. Du kommer att behöva delta i regelbundna uppföljningskontroller. Din läkare kan rekommendera att du deltar i hjärtrehabilitering för att hjälpa dig att återhämta dig.

Kaple, R. K., Murphy, R. T., DiPaola, L. M., Houghtaling, P. L., Lever, H. M., Lytle, B. W., Blackstone, E. H., & Smedira, N. G. (2008). Mitral Valve Abnormalities in Hypertrophic Cardiomyopathy: Echocardiographic Features and Surgical Outcomes. The Society of Thoracic Surgeons, 1527-1535. doi:10.1016/j.athoracsur.2008.01.061

Teekakirikul, P., & Wong, T. C. (2018, January 10). MR in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy Referred for Septal Reduction Therapy. American College of Cardiology. Retrieved January 29, 2018, from https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2018/01/10/07/00/mr-in-patients-with-hypertrophic-cardiomyopathy-referred-for-srt