Vilka symtom orsakar HCM?

Det finns inga speciella symtom eller besvär som är unika vid hypertrofisk kardiomyopati.

Symtomen från HCM kan vara svåra att definiera för vissa patienter då de har levt med ett HCM-hjärta vanligtvis långt innan ”officiell diagnos”, därför har patienten svårt att veta vad som är ”normalt”. Det finns inga speciella symtom eller besvär som är unika för hypertrofisk kardiomyopati, men det finns typiska symtom som patienter upplever. 

Symtom kan uppstå när som helst i en persons liv. Även patienter som tidigare inte haft några eller bara minimala symtom kan bli mer symtomatiska utan synbar anledning. Det är ofta oklart varför symtomen debuterar när de gör. 

Vad orsakar symtom vid HCM? Detta är en multifaktoriell process av hjärtats oförmåga att pumpa och slappna av effektivt. Eftersom HCM är närvarande i flera år före diagnos börjar symtomen oftast inte plötsligt. Det är dock viktigt att förstå att vissa patienter kanske aldrig har några igenkännbara symtom, men ändå löper hög risk för HCM-relaterade komplikationer inklusive plötsligt hjärtstopp.

Symtomen listas utan inbördes ordning.

Vilka är de vanligaste feldiagnoserna man kan få när man har HCM?

HCM är ofta feldiagnostiserat som astma, särskilt ”ansträngningsutlöst astma.” Detta beror förmodligen på att övergående andnöd är ett vanligt symptom på HCM. 

En annan vanlig feldiagnos är ”mitralprolaps”. Detta beror på att en läkare hör ett blåsljud och tror att det är det vanliga tillståndet mitralisinsufficiens. 

Många HCM-patienter är feldiagnostiserade som att de har ångestattacker, panikattacker eller någon form av utmattning/depression bara för att senare upptäcka att den underliggande orsaken till symtomen är HCM.

Stegvis hantering av symtom vid HCM med medicine.dr. kardiolog Mark V. Sherrid.