Kirurgi eller andra ingrepp

HCM har många behandlingsalternativ som kan övervägas.

Varje patient kommer att behöva utvärdera vad som är i deras bästa intresse både på kort och lång sikt innan de går in i behandling för HCM. Vi uppmuntrar dig starkt att söka kontakt med en kardiolog som har stor erfarenhet innan någon invasiv åtgärd beslutas.

Ett av HCM SS primära mål är att öka antalet och tillgången till vårdpersonal som tillhandahåller evidensbaserad behandling av HCM.

KIRURGI ELLER ANDRA INGREPP

(Allt nedanför har egna menyer under menyn HCM-Resan)

 • Myektomi
 • Alkohol septal ablation
 • Arytmibehandlingar
 • Maze
 • Isolering/Ablation av lungven
 • Klaffreparation
 • Klaffbyte
 • Kort AV-delay pacing
 • Bypass/CABG
 • Transplantation

LÄKEMEDELSRESA

 • Betablockerare
 • Kalciumkanalblockerare
 • Diuretika
 • Antiarytmika
 • Blodförtunnare
 • Antibiotika
 • Natriumkanalblockerare (disopyramid)
 • Myosinhämmare
 • Läkemedelsprövningar

APPARATER FÖR HJÄRTRYTMEN

 • Transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) Traditionell
 • Subkutan implanterbar cardioverter defibrillator (ICD)
 • Byte av enhet
 • Pacemaker
 • Elektrodborttagning