Borttagande av elektrod

Borttagande av elektrod

Översikt:
Borttagande av elektrod är en operation som innebär att ta bort en eller flera ledningar från hjärtats insida.

En elektrod är en tråd som sänder energi från en pacemaker eller en transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) till hjärtat. Elektroder som placerats på hjärtats utsida under öppen hjärtkirurgi kan inte tas bort med denna operation.

Mer information

ANLEDNINAR TILL BORTTAGANDE AV ELEKTROD

 • Elektroder behöver ibland tas bort. Den vanligaste orsaken till borttagning är infektion på platsen för elektroden eller dosan. Om det finns infektion runt dosan måste den också tas bort. Elektroder och apparater kan också behöva tas bort om hjärtklaffarna blir infekterade. Elektroden kan behöva tas bort om ärrvävnad bildats i spetsen av elektroden (detta kallas utgångsblock), eller om venen blockeras av ärrbildning eller en propp. 
 • Brott på själva elektroden (frakturering) kan kräva extraktion. Kirurger kan ibland lämna den trasiga ledningen där den är och placera nya bredvid den. Detta är inte alltid möjligt, eftersom är begränsat utrymme i venen. 
 • Mindre vanliga orsaker till elektrod inkluderar återkallande av elektroder, utskjutande elektroder eller elektroder som utlöser onormal hjärtrytm.

TYPER AV ELEKTRODEXTRAKTION

 • Det finns 2 metoder för extraktion av en elektrod. Det vanligaste är via nyckelbensvenen, där elektroden/elektroderna0 genom ett snitt i övre delen av bröstkorgen över vena subklaviana (nyckelbensvenen). Ibland är detta inte genomförbart, och ingreppet görs då istället via lårvenen via en liten punktering i ljumsken.

FÖRBEREDELSER FÖR ELEKTRODEXTRAKTION

 • Din läkare kommer att berätta för dig hur du ska förbereda dig. Följ noga instruktionerna om att sluta med vissa mediciner som blodförtunnande medel och acetylsalicylsyra några dagar före ditt ingrepp. Du kommer också att få instruktioner om när du ska börja fasta och hur du tar dina andra mediciner före operationen. 
 • Innan operationen kan du behöva göra ta några undersökningar som EKG, ultraljud, venogram eller blodprov. Låt din läkare veta om du är gravid. 

OPERATION FÖR ELEKTRODEXTRAKTION

VIA NYCKELBENSVENEN

 • Dina läkare kommer att ge dig narkos. Ett snitt kommer att göras och ledningar tas bort från hjärtat med hjälp av ett smalt rör mantel (slang). När operationen är klar tas röret bort via blodkärlet. Nya elektroder kan också placeras vid denna tidpunkt. Efter att allt har tagits bort kommer det kirurgiska teamet att sluta och förbinda platsen för operationen.

VIA LJUMSKEN 

 • Du kommer sannolikt att få narkos. Vissa läkare kan istället använda ett lugnande medel som håller dig halvt vid medvetande. Du kan känna lite drag när ledningarna tas bort. Men du ska inte känna smärta. Om elektroderna tas bort på grund av en infektion, kommer du först att behandlas för infektionen innan de nya elektroderna placeras. Om de tas bort av en annan anledning kan du få nya ledningar implanterade under detta ingrepp.

RISKER

 • Som med alla operationer finns det risker med elektrodextraktion. Riskerna inkluderar lungemboli, narkoskomplikation, vätskeansamling, subkutan blödning, svullnad av armen, infektion, skada på hjärtklaffen och död i sällsynta fall. Det finns också en risk att punktera hjärtat eller ett omgivande blodkärl som kan orsaka stora blödningar. Detta kan kräva att du omedelbart genomgår öppen hjärtoperation eller blodtransfusion. Vissa faktorer som att vara kvinna, att vara yngre, att ha förkalkade elektroder eller att behöva ta bort flera elektroder gör komplikationer mer sannolika. 
 • Din läkare kommer att diskutera dessa risker med dig innan operationen.

ÅTERHÄMTNING

 • Efter ingreppet flyttas du till ett övervakningsrum. Räkna med att stanna på sjukhuset åtminstone över natten och eventuellt i ett par dagar. Om ljumskmetoden använts för att ta bort elektroderna måste du ligga platt i sängen i flera timmar. Om nya elektroder implanterats efter att de gamla har tagits bort kan du kanske gå hem morgonen efter ingreppet. Din läkare bör kunna ge dig en ungefärlig tidsplan. 
 • När du är på sjukhuset kommer din hjärtfrekvens och rytm att övervakas med telemetri (radioöverföring av mätdata). 
 • Om elektrodextraktionen gjordes pga en infektion kommer du med största sannolikhet att få antibiotika efter ingreppet. Om nya elektroder placerats kommer du troligen att röntgas följande dag för att kontrollera dina lungor och positionen av de nya elektroderna. Vissa patienter kan ha stygn som tas bort 10-14 dagar efter ingreppet. 
 • Din läkare kommer att prata med dig om aktivitetsgränser, mediciner och uppföljningsbesök. Du bör kontrollera dina sår varje dag. Ring din läkare om du märker svullnad vid såret eller extremiteterna, ökad blödning eller sårvätska eller feber. 

Källor:

Perez, A. A., Woo, F. W., Tsang, D. C., & Carrillo, R. G. (2018, August). Transvenous Lead Extractions: Current Approaches and Future Trends. Arrhythmia & Electrophysiology Review, 7(3), 210-217. 10.15420/aer.2018.33.2

Why long-term EP lead management is as important as ever Dave Fornell | January 10, 2024 | Cardiovascular Business | Electrophysiology