Transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) traditionell

Transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) traditionell

Översikt:
En transvenös (genom en ven) eller traditionell, implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) är en enhet som implanteras i ditt bröst. Den ger stötar för att stoppa, eller i vissa fall förhindra, vissa farliga arytmier.

BAKGRUND

En transvenös, implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) är en liten batteridriven elektronisk enhet, ungefär lika stor som ett stoppur, kopplad till hjärtat. ICD används för att stoppa farliga arytmier, särskilt kammar-takykardi (VT) och kammar-flimmer (VF). Vissa typer av transvenösa ICD kan också fungera som pacemaker.

Mer information:

Transvenösa ICD har visat sig minska riskerna för dödsfall och sjukdom hos personer med livshotande ventrikulära arytmier. De har blivit standardbehandling för dem som har överlevt hjärtstopp och för dem som löper stor risk för plötsligt hjärtstopp. ICD kan minska risken för plötslig död på grund av hjärtstopp mer effektivt än medicinering enbart. För många människor är en subkutan ICD (S-ICD) en rimlig alternativ terapi.

HUR FUNGERAR EN ICD?

 • En ICD-dosa består av ett batteri, en komponent för lagring av uppladdad energi och en mikroprocessor. Till ICD-dosan är en eller flera elektroder anslutna. Dessa ledningar ansluter pulsgeneratorn till specifika platser i hjärtat genom vener. ICD:n upptäcker oregelbundna och livshotande hjärtrytmer som kommer från hjärtats kammare. Den elektrod som ingår i högenergikretsen vid chockavgivning är placerad i höger kammare. Via denna elektrod kan även antitaky- eller bradystimulering avges. Vid behov av DDD-pace läggs även en elektrod in i höger förmak. Dagens ICD-dosor väger cirka 70-80 g.

  År 2020 var implantationsfrekvensen av ICD i Sverige 140 implantationer per miljon invånare. 
 • Många ICD:er reagerar initialt på potentiellt farliga rytmer med lågenergitempo. Alla ICD:er svarar på farligare rytmer med en chock (stöt) för att återställa hjärtrytmen och förhindra plötsligt hjärtstopp. 

HUR KÄNNS DET?

 • När ICD stödjer hjärtrytmen är de flesta patienter omedvetna om detta, eller så känner de ett smärtfritt fladdrande i bröstet. En stöt för att avsluta ventrikulär takykardi (VT) eller ventrikulärt flimmer (VF) är dock dramatisk. Beskrivningar innehåller ofta fraser som ”en spark i bröstet.” Även om detta låter obehagligt, varar det bara några sekunder och kan hålla dig vid liv! 
 • Många ICD-enheter kan också fungera som en grundläggande pacemaker när hjärtfrekvensen faller under en viss förinställd tröskel. ICD:n registrerar och lagrar information om din hjärtrytm samt vilka åtgärder som vidtogs av maskinen. Din elektrofysiolog kommer att granska denna lagrade information.

BEHÖVER JAG EN ICD?

 • För att avgöra om du behöver en ICD kommer din läkare att använda resultat av diagnostiska tester som EKG, utltraljud, hjärt-MR och ett bandspelar-EKG (Holter-monitor eller händelseregistrator). Man kommer också att använda information om din historia av arytmier och familjehistoria av plötsligt hjärtstopp. Att bestämma om man ska implantera en ICD är ett viktigt medicinskt beslut. Det kräver din läkares kliniska bedömning. 
 • En jämförelse med S-ICD finns på vår S-ICD-sida.

INFÖRANDE AV ICD

 •  Denna mindre operation kan kräva att du övernattar på sjukhus eller så kan du få det gjort polikliniskt. Din läkare kommer att ge dig instruktioner om fasta före operationen och om hur du tar dina vanliga mediciner i förväg. 
 • Det kirurgiska teamet kommer antingen att söva dig lätt, eller använda full narkos. Under operationen används röntgengenomlysning för att styra matningen av elektroderna in i hjärtat genom vener nära ditt nyckelben. Beroende på vilken typ av ICD som används kan det finnas antingen 1 eller 2 avledningar. När ledningarna väl är på plats fästs de på hjärtväggen. De andra ändarna av ledningarna är fästa vid dosan. 
 • När allt är på plats kommer din läkare att testa ICD:n och programmera den för ditt specifika hjärtrytmproblem. Denna testning kan innebära att man snabbar på ditt hjärta och sedan chockar det tillbaka till det normala. Hela operationen tar vanligtvis några timmar.

RISKER

 • Liksom alla operationer finns det risker med ICD-implantation. Blödning och blodpropp är möjliga. Intilliggande strukturer kan skadas. En ven eller lunga kan punkteras. Det är möjligt att skada hjärtvävnaden. Farliga arytmier kan uppstå. Så kan stroke eller hjärtinfarkt.
 • Dödsfall har inträffat men de är ganska sällsynta. 
 • Risker efter operationen inkluderar:
 • infektion, erosion av hud nära enheten
 • elektroder som flyttar sig från sin plats i hjärtat
 • elektroder som orsakar irritation eller skada på omgivande vävnader
 • svårigheter att vänja sig vid enheten
 • felaktig stöt
 •  enheten flyttar sig 

ÅTERHÄMTNING

 • Som med alla operationer kommer du inte att kunna köra bil direkt, så du måste ordna skjuts hem. Du kommer också att behöva undvika plötsliga rörelser som höjer din vänstra arm över axeln i cirka 2-3 veckor. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att elektroderna inte rör sig förrän området har läkt. 
 • På grund av denna begränsning kommer du inte att kunna köra under den tiden. Om du inte tidigare har haft livshotande arytmier kan du vanligtvis återuppta körningen strax efter. Din läkare kan säga till dig att undvika kraftfulla aktiviteter ovanför axeln under de första veckorna. Dessa kan inkludera golf, tennis, simning och dammsugning. Din läkare kan be dig att undvika att lyfta tunga föremål och ansträngande träningsprogram. Du kan också rekommenderas att undvika kontaktsporter på obestämd tid eftersom kraftig kontakt kan skada din enhet eller kablarna.

Bardy, G. H., Hofer, B., Johnson, G., Kudenchuk, P. J., Poole, J. E., Dolak, G. L., Gleva, M., Mitchell, R., & Kelso, K. (1993, April). Implantable transvenous cardioverter-defibrillators. PubMed, 87(4), 1152-1168. doi: 10.1161/01.cir.87.4.1152

HCMA 6/2021